Seta Tarim Ürünleri Anonim Şirketi

Seta Tarım uluslararası düzeyde yem hammadeleri, yağlı tohumlar ve buğday ticareti yapmaktadır.

Şirket kurucularımızın emtea piyasalarındaki degerli deneyimleri sayesinde uluslararası tarım ürünleri piyasasında güvenilir bir tedarikçi, ithalatçı olarak senelerdir faaliyet göstermektedir. Denizcilik piyasındaki deneyimimiz, Rusya ve Ukrayna ofislerimizden gelen bilgi akışı ve iç piyasa dinamiklerini yakından takip etmemiz başarımızda önemli bir rol oynamıştır.

Emtealar Karadeniz ülkeri başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinden temin edilmektedir.

Ana pazarımız Türkiye, transit ticaret yapılan başlıca ülkeler Irak, Arnavutluk, Fas ve Avrupa Birliği
ülkeleridir.

Türkiye’ deki faaliyetlerimiz ithalat, depolama, paketleme ve dağıtım hizmetlerini kapsamakta, bu hizmetler Bandırma da bulunan yatay depolarımızdan sağlanmaktadır. Tarım ürünleri ticareti hayvan yemlerinin çoğunluğunun üretildiği Marmara ve Ege bölgesini hedef pazar olarak seçmiştir. Mersin ve Iskenderun limanları transit ticaret ve iç piyasa buğday ticareti için kullanılmaktadır.

Ankara depo yatırımımız çiftçilerimizden yerli tarım ürünleri alımı düşüncesiyle yapılmıştır.

Tarihçemiz

- 1994 Tarım Ürünleri Ticaretine ilk adım

- Bandırma depo

- Mersin Serbest Bölge depo alanı

- Bitkisel Ham Yağ Üretimi

- Kontinı ekstraksiyon yatırımı

- Trakya Yatırımı

- Güneş Paneli Yatırımı